جامع الخیرات
«بندرآباد»  روستایی با قدمت ۱۵۰۰سال در رستاق ۰۴ اسفند ۱۳۹۸

«بندرآباد» روستایی با قدمت ۱۵۰۰سال در رستاق

به گزارش رستاق نیوز، موقعیت جغرافیایی و تاریخچه منطقه رستاق برای هر گردشگری که به دنبال بازدید از آثاری فاخر و باستانی است، ارزشمند محسوب می شود. رستاق در فاصله ۲۸ کیلومتری شهر یزد واقع شده. رستاق در کتابهای تاریخی مربوط به یزد که از قرن هشتم به بعد در دست داریم منطقه ای است […]

افتخاری دیگر برای رستاق ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

افتخاری دیگر برای رستاق

رستاق نیوز - گزارش روز روزنامه کیهان یک‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۸۷، شماره 19126 نمونه هایی از مددکاری اجتماعی را در رستاق 700 سال پیش می ستاید .