جاذبه های گردشگری
گنبد تاج ابراهیم آباد رستاق 16 بهمن 1398
معرفی یک اثر تاریخی

گنبد تاج ابراهیم آباد رستاق

رستاق نیوز - بقعه باشکوه امام زاده سید تاج الدین محمد مشهور به گنبد تاج از آثار تاریخی ابراهیم آباد رستاق است .