جاذبه های تاریخی رستاق
مجموعه تاریخی حجت ‌آباد رستاق ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
معرفی یک اثر تاریخی

مجموعه تاریخی حجت ‌آباد رستاق

رستاق نیوز - مجموعه‌ی تاریخی و ارزشمند «حجت‌آباد» مشهور به باغ وزیر در روستای حجت آباد رستاق و درکنار جاده ترانزیت یزد میبد قرار دارد.