تولید لباس
روزانه هزار دست انواع لباس های ایزوله در شهرستان تولید می شود 10 فروردین 1399
هادی نسب فرماندار:

روزانه هزار دست انواع لباس های ایزوله در شهرستان تولید می شود

رستاق نیوز- " هادی هادی نسب" فرماندار از واحد تولید لباس یک بار مصرف ایزوله احسان طب پارسیان در شهرک صنعتی نیکو بازدید کرد.