توزیع میوه
آغاز توزیع میوه تنظیم بازار دررستاق 27 اسفند 1398

آغاز توزیع میوه تنظیم بازار دررستاق

رستاق نیوز – میوه تنظیم بازار شب عید در رستاق توزیع شد.