تند باد
هشدار به گلخانه داران رستاق ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

هشدار به گلخانه داران رستاق

رستاق نیوز - هواشناسی به گلخانه داران برای مقابله با بادهای شدید در روزهای آتی هشدار داد.