تمدن
یک پیشنهاد برای معرفی دیار ” تمدن ، تدین و تلاش “ 20 بهمن 1398

یک پیشنهاد برای معرفی دیار ” تمدن ، تدین و تلاش “

چه زیباست سه واژه پر مغز و با مسمای ” تمدن ، تدین و تلاش ” برتارک رستاق نقش ببندد و در همه مکاتبات ، مراسلات ، مجامع ، مجالس ،  مراسم ، فضاهای حقیقی و مجازی در صدر گفتگو ها باشد تا فرزندان رستاق بدانند ” دیارشان با تاسیس شهرکهن اسفنجرد به دست( پادشاه […]

قابلیت های رستاق در آئینه تمدن ، تدّین و تلاش 20 بهمن 1398

قابلیت های رستاق در آئینه تمدن ، تدّین و تلاش

رستاق نیوز - چه زیباست سه واژه پر مغز و با مسمای " تمدن ، تدین و تلاش " برتارک رستاق نقش ببندد و در همه مکاتبات ، مراسلات ، مجامع ، مجالس ،  مراسم ، فضاهای حقیقی و مجازی در صدر گفتگو ها باشد تا فرزندان رستاق بدانند " دیارشان با تاسیس شهرکهن اسفنجرد به دست( پادشاه افسانه ای ایران به نام اسفندار یا اسفنجود یا اسکندر) شکل گرفته و درادامه به به بلوک رستاق یزد که از دروازه قرآن تا جهان آباد میبد ادامه داشته است تغییر نام یافته و هم اکنون درتقسیمات سیاسی به یک دهستان محدود گردیده است " ولی به گواهی تاریخ نویسان ، باشتان شناسان و صاحبنظران این خطه  همواره کانون مدنیت ، زراعت ، دین داری و تلاش بوده و می باشد .