تجلیل از خیرین مدرسه ساز
از دو خیر مدرسه ساز در رستاق تجلیل شد ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
همزمان با جشنواره خیرین مدرسه ساز

از دو خیر مدرسه ساز در رستاق تجلیل شد

رستاق نیوز - در راستای برگزاری مرحله مدرسه ای جشنواره خیرین مدرسه ساز ، از دو خیر مدرسه ساز رستاق تجلیل شد .