تبلیغات رایگان
تبلیغ رایگان رستاق نیوز برای صاحبان مشاغل 25 بهمن 1398

تبلیغ رایگان رستاق نیوز برای صاحبان مشاغل

رستاق نیوز به یمن همراهی و تلاش شما بزرگواران برای تشکیل اجتماع ۱۰ هزار نفری رستاقی ها در فضای مجازی درنظردارد :   بنر معرفی مشاغل ، صنایع و حرف را در گروه رستاق نیوز به صورت رایگان تبلیغ نماید . تبلیغات روزانه برای سه مورد از مشاغل انجام می شود به علت محدودیت روزانه […]