بیمارستان سید الشهدای یزد
ویزیت رایگان بیماران رستاقی در طرح راه سلامت 25 تیر 1400

ویزیت رایگان بیماران رستاقی در طرح راه سلامت

رستاق نیوز - با همکاری بیمارستان تخصصی حضرت سید الشهدای یزد ویزیت رایگان بیماران رستاقی با عنوان طرح سلامت در عزآباد برگزارشد.