بهره برداری از ۵۸۰ طرح
بهره برداری از بیش از ۵۰۰ طرح در استان یزد 10 بهمن 1398
همزمان با ایام الله دهه فجر

بهره برداری از بیش از ۵۰۰ طرح در استان یزد

در ایام الله دهه مبارک فجر ۵۸۰ طرح عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری در استان یزد به بهره برداری خواهد رسید.