بقعه میرمحمدی
رد پای معماری دوران آل مظفر در عز آباد رستاق 17 بهمن 1398

رد پای معماری دوران آل مظفر در عز آباد رستاق

رستاق نیوز- سه اثر تاريخي متعلق به دوران آل مظفر در روستای عزآباد رستاق شناسايي شده است .