بخش خصوصی
ناوگان حمل و نقل عمومی شهرستان به بخش خصوصی واگذار می شود 15 اسفند 1398
فرماندار اشکذر

ناوگان حمل و نقل عمومی شهرستان به بخش خصوصی واگذار می شود

رستاق نیوز – دومین جلسه ساماندهی حمل و نقل عمومی مسیر یزد به اشکذر با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، نماینده سازمان اتوبوس رانی یزد و حومه، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر و عضو شورای اسلامی شهر زارچ برگزار شد.