بانوان
برگزاری نشست عمومی کتابخوانی بانوان در اشکذر 10 بهمن 1398

برگزاری نشست عمومی کتابخوانی بانوان در اشکذر

نشست عمومی کتابخوانی بانوان با حضور جمع کثیری از بانوان علاقمند به کتابخوانی در اشکذر برگزار شد.