بانوان
برگزاری نشست عمومی کتابخوانی بانوان در اشکذر ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری نشست عمومی کتابخوانی بانوان در اشکذر

نشست عمومی کتابخوانی بانوان با حضور جمع کثیری از بانوان علاقمند به کتابخوانی در اشکذر برگزار شد.