اموات
تدفین اموات مبتلا به ویروس کرونا در شهرستان مطابق با پروتکل وزارت بهداشت عملیاتی خواهد شد. 17 فروردین 1399
فرماندار اشکذر عنوان کرد:

تدفین اموات مبتلا به ویروس کرونا در شهرستان مطابق با پروتکل وزارت بهداشت عملیاتی خواهد شد.

رستاق نیوز - هادی هادی نسب به ابلاغ پروتکل بهداشتی و اقدامات کنترلی جدید در زمینه مدیریت ایمن دفن اجساد بیماران تایید شده به ویروس کرونا اشاره و گفت: تدفین اموات مبتلا به ویروس کرونا در شهرستان مطابق با پروتکل وزارت بهداشت عملیاتی خواهد شد.