اتباع خارجی
تاکنون قریب ۴۰۰ نفر از کارگران غیربومی و اتباع خارجی در طرح پایش سلامت مورد غربالگری قرارگرفتند 13 فروردین 1399
رییس مرکز جهاد کشاورزی رستاق:

تاکنون قریب ۴۰۰ نفر از کارگران غیربومی و اتباع خارجی در طرح پایش سلامت مورد غربالگری قرارگرفتند

رستاق نیوز – کاظم مسروری فر گفت : طرح غربالگری کارگران واحدها ی گلخانه ای از بیماری کرونا باهمکاری مشترک مرکزجهاد کشاورزی رستاق ومرکز بهداشت ازتاریخ ۱۰فروردین در رستاق آغاز شد.

باشرکت دادن کارگران خود به ویژه اتباع خارجی و غیربومی درطرح پایش سلامت و غربالگری از سلامت آنان اطمینان حاصل کنید. 13 فروردین 1399
تاکید فرماندار به کارفرمایان و گلخانه داران

باشرکت دادن کارگران خود به ویژه اتباع خارجی و غیربومی درطرح پایش سلامت و غربالگری از سلامت آنان اطمینان حاصل کنید.

رستاق نیوز – هادی هادی نسب برلزوم اجرای طرح غربالگری و پایش سلامت اتباع خارجی شهرستان تاکید کرد.

بخشدار رستاق :  اتباع خارجی و کارگران غیربومی شاغل دررستاق از اجرای طرح پایش سلامت استقبال کردند 11 فروردین 1399

بخشدار رستاق :  اتباع خارجی و کارگران غیربومی شاغل دررستاق از اجرای طرح پایش سلامت استقبال کردند

رستاق نیوز – محمد حسین قانعیان با اعلام خبر آغاز اجرای طرح غربالگری و پایش سلامت اتباع خارجی و کارگران غیربومی رستاق گفت : کارفرمایان و کارگران منطقه از اجرای این طرح استقبال کردند .

اطلاعیه دهیاری اسلام آباد برای پیشگیری از کورنا    14 اسفند 1398

اطلاعیه دهیاری اسلام آباد برای پیشگیری از کورنا   

رستاق نیوز -  دهیاری اسلام آباد از کارفرمایانی که دارای کارگر غیربومی و اتباع خارجی هستند خواست با تامین مایحتاج کارگران خود از تردد آنان درآبادی جلوگیری کنند .