ابراهیم آباد
در راستای برنامه های محله اسلامی برگزار شد 27 آذر 1401

در راستای برنامه های محله اسلامی برگزار شد

رستاق نیوز : در راستای برنامه های محله اسلامی در اولویت اول پیرامون اتباع، جلسه ای با حضور گلخانه داران روستای ابراهیم آبادرستاق در محل پایگاه بسیج روستا برگزار گردید.

شهید معظم عبدالرضا فقیه 14 اسفند 1398

شهید معظم عبدالرضا فقیه

شهید عبدالرضا فقیه از شهدای عملیات والفجر8 است.