آتش سوزی
آتش در دامداری رستاق / حریق تا لحظه ارسال خبر مهار نشده است ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

آتش در دامداری رستاق / حریق تا لحظه ارسال خبر مهار نشده است

رستاق نیوز - وقوع یک مورد آتش سوزی در یک واحد دامی در شمسی رستاق خسارت مالی بدنبال داشت .