شهید معظم عباس ابوالحسنی ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

شهید معظم عباس ابوالحسنی

رستاق نیوزـ سخن از حماسه ورزم وشهامت ، پاسداری از حریم اسلام وقران ، عباس ابوالحسنی ابراهیم آبادی فرزند محمّدرضا است.

شهید معظم علی محمد رعیت ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

شهید معظم علی محمد رعیت

شهید معظم محمدحسین رفیعی ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

شهید معظم محمدحسین رفیعی

شهید معظم محمدحسین فقیه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

شهید معظم محمدحسین فقیه

شهدای رستاق
شهید معظم محمدعلی رنجبر ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

شهید معظم محمدعلی رنجبر

رستاق نیوز ـ شهید معظم محمدعلی رنجبردر یک درگیری و ماموریتی ویژه با مقابله با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدربه شهادت رسید.

شهید معظم حسن خواجه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

شهید معظم حسن خواجه

رستاق نیوز ـ شهید معظم حسن خواجه دهم خرداد 1347، در روستاي شرف­ آباد از توابع شهرستان اشكذر به دنيا آمد.

شهید معظم حسین رحمانی ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

شهید معظم حسین رحمانی

رستاق نیوز ـ شهید معظم حسین رحمانی در 25 مهر 1363 سمبل تمامعیار و خالص وقار و اطمینان قلبی شد.

شهید معظم کاظم دیاله ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

شهید معظم کاظم دیاله

رستاق نیوز ـ شهید کاظم دیاله از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی از روستای شمسی رستاق است.

شهید معظم جلال حیدری ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

شهید معظم جلال حیدری

رستاق نیوز ـ شهید معظم جلال حیدری بندرآبادی در دفاع مقدس به سوی کمال قرب راه یافت.

شهید معظم مجید حاتمی تاجیک ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

شهید معظم مجید حاتمی تاجیک

رستاق نیوز ـ شهید معظم مجید حاتمی تاجیک جوانی در سن 15 سالگی به جبهه های حق علیه باطل شتافت.

شهیدمعظم محمدحسین ابراهیمی ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

شهیدمعظم محمدحسین ابراهیمی

شهید محمدحسین ابراهیمی صدرآبادی در ۵ شهریور ماه سال ١٣٣٣ در یزد دیده به جهان گشود.

۱۵ اسفند ۱۳۹۸

شهید معظم غلامعباس احمدی

رستاق نیوز - شهید معظم غلامعباس احمدی از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است.

شهید معظم عبدالرضا فقیه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

شهید معظم عبدالرضا فقیه

شهید عبدالرضا فقیه از شهدای عملیات والفجر8 است.