بزودی  از پارک روستائی حسین آباد رستاق بهره برداری می شود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

بزودی  از پارک روستائی حسین آباد رستاق بهره برداری می شود

رستاق نیوز – پارک روستائی حسین آباد رستاق با وسعت 3 هزار مترمربع در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد

حسین آباد
چیزی یافت نشد !