بخشدار مرکزی : آموزش های بهداشتی به نانوایان رستاق به طور مستمر ارائه می شود ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

بخشدار مرکزی : آموزش های بهداشتی به نانوایان رستاق به طور مستمر ارائه می شود

رستاق نیوز – معاون فرماندار و بخشدار مرکزی از نانواهائی های رستاق بازدید کردند .

اسلام آباد
چیزی یافت نشد !