رستاق نیوز - گشت ویژه اکیپ بازرسی اداره صمت ، نماینده اماکن و پاسگاه انتظامی از اصناف رستاق عصر امروز انجام شد .

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان به خبرنگار رستاق نیوز گفت: این گشت با هدف بررسی رعایت تصمیم ستاد مرکزی مقابله با کورنا عصر امروز دوم فروردین از ساعت ۱۸ الی ۲۱ انجام شد .

میثم فلاح افزود : درگشت صنفی منطقه رستاق که با حضور نمایندہ اماکن و پاسگاه انتظامی رستاق انجام گرفت ۶واحد صنفی پلمپ گردید.

وی افزود: این اصناف شامل یک پلاستیک فروشی،یک واحد عرضه ترشی جات، دو ابزارفروش ،یک لوازم ارایشی و یک ارایشگاہ مردانہ است .

ایشان یادآورشد دراین گشت درواحدصنفی لوازم ارایشی ۱۷ الکل  و۱۹۵ضدعفونی کنندہ جمع آوری و نمونه هرکدام جھت تاییدیہ بھداشت ضبط گردید.

  • منبع خبر : رستاق نیوز