رستاق نیوز-یک قاب به فاصله افزون بر40 سال عکس اول مسجد جامع عزآباد مدفون درشن سال 1360 عکس دوم مسجد جامع عزآباد بعد از بازسازی سال 1402

  • نویسنده : محمد رضا قانع عزابادی
  • منبع خبر : رستاق نیوز