رستاق نیوز - بقعه باشکوه امام زاده سید تاج الدین محمد مشهور به گنبد تاج از آثار تاریخی ابراهیم آباد رستاق است .

این بقعه که تماماً از خشت و گل ساخته شده است هشت ضلعی و برج گونه ای می باشد که هر یک از اضلاع آن چهار متر است و با ارتفاع بالغ بر شش متر بر پهنه کویر رستاق خودنمایی می کند.

تخمین زده می شود که قدمت این بنا به قرن هشتم هجری می رسد و به شماره ۲۵۳۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

بقعه باشکوه امام زاده سید تاج الدین محمد مشهور به گنبد تاج با همکاری و مساعدت هیات امناو میراث فرهنگی اخیرا مرمت شده است .