این روزها برای اینکه بفهیم شهرداری در حال اقدام چه فعالیت عمرانی است کافی است خط ها را دنبال کنید

کدام خط ها!؟!
خط های برش آسفالت خیابان امام خمینی (ره)اشکذر
از میدان بسیج اشکذر خط ها را که دنبال می کنید همچنان ادامه دارد تا سر
ورودی خیابان شهید صدوقی
دوباره بعد از ورودی خیابان شهید صدوقی ادامه خط برش وجود دارد تا جایی که هنوز کار گر برش اسفالت در حال ایجاد خط هست
این خط ها که نشان دهنده این است که شهرداری میخواهد خیابان امام خمینی (ره)را بلوار کند بماند
ویجورایی این بلوار کشی باعث کاهش درصد تصادف در خیابان امام خمینی (ره) بشود زیاد مهم نیست

ولی چیزی که خیلی ذهن ما را در گیر خود کرده و باعث قضاوت های نادرست مردم شده
این است که چرا خط برش اسفالت
در جلوی تقاطع خیابان آیت الله فیروزآبادی وجود دارد!؟!؟!؟
مگر قرار است جلوی تقاطع ایت الله فیروزآبادی،بلوار و جدول گذاری بشود!؟!!

از شهرداری محترم خواهشمندیم در مورد خط برش ها و حاشیه هایش روشنگری کنند

فیروزابادی ها

  • منبع خبر : کانال فیروزاباد نیوز