رستاق نیوز - به مناسبت روز پزشک و برای اولین بار اسامی 47 پزشک عزابادی که در جای جای این کره خاکی به مردم خدمت می کنند را منتشر کرده ایم .

با زنده نگه داشتن خدمات فقید سعید زنده یاد دکتر سید جلال رضوی عزابادی  اولین پزشک عزاباد ی  و اولین رئیس مرکز بهداشت یزد  اسامی پزشکان ودندانپزشکان عزابادی که در جای جای این کره خاکی مشغول به خدمتند را معرفی می نماید .

دکتر آزاده رهاوی عزآبادی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

کد نظام پزشکی ۱۳۷۵۶۶

محل فعالیت: یزد

***********

دکتر بشری رهاوی عزآبادی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

شماره نظام پزشکی: ۱۵۱۱۹۷

محل فعالیت: یزد

***********

دکتر اعظم رهاوی عزآبادی

تخصص زنان و زایمان

شماره نظام پزشکی: ۱۲۶۴۳۵

محل فعالیت: تهران

***********

دکتر سارا رهاوی عزآبادی

شماره نظام پزشکی: ۱۵۶۰۰۴

متخصص و جراح گوش،حلق، بینی و سروگردن و جراح پلاستیک بینی

محل فعالیت: تهران

***********

دکتر رضا رهاوی عزآبادی

پزشک عمومی

پزشک عمومی

شماره نظام : ۱۱۱۸۷۸

محل فعالیت: تهران

***********

دکتر رویا رهاوی عزآبادی

پزشک عمومی

کد نظام پزشکی۸۲۰۲۸

محل فعالیت: تهران

***********

دکتر محمدتقی فرزادفرد

متخصص مغز و اعصاب

محل فعالیت: مشهد

***********

دکتر محمود فرزادفرد

شماره نظام پزشکی: ۶۹۴۱۲

دکترای حرفه ای پزشکی

محل فعالیت: کرمان

***********

 

دکتر فروغ السادات جمال الدینی عزآبادی

شماره نظام پزشکی: ۱۹۳۰۲۸

دکترای حرفه ای پزشکی- رزیدنت – تخصص داخلی

محل فعالیت: کرمان

***********

دکتر سیدمحمدحسین جمال الدینی عزآبادی

شماره نظام پزشکی: ۶۵۹۶۲

فوق تخصص جراحی ستون فقرات، دیسک، تنگی کانال و اسکولیوزیس و متخصص ارتوپدی

محل فعالیت: یزد

***********

 

دکتر سیدحمید جمال الدینی عزابادی

شماره نظام پزشکی: ۱۰۲۴۶۴

دکترای حرفه‌ای پزشکی

محل فعالیت: تهران

 

***********

دکتر مریم السادات کمال الدینی عزآبادی

شماره نظام پزشکی: ۱۷۱۹۷۹

دکترای حرفه ای دندانپزشکی

محل فعالیت: یزد

***********

 

 

دکتر سیدمهدی کمال الدینی عزآبادی

شماره نظام پزشکی:

۱۵۲۱۸۲

دندانپزشک.

محل فعالیت: یزد / اشکذر

***********

دکتر ندا قانع عزآبادی

شماره نظام پزشکی: ۱۵۷۶۷۷

دکترای حرفه ای دندانپزشکی

محل فعالیت: بندرعباس

***********

 

دکتر عزیزه قانع عزآبادی

شماره نظام پزشکی: ۸۲۲۰۱

متخصص زنان، زایمان و نازایی

محل فعالیت: یزد

***********

 

دکتر محمدکاظم قانع عزابادی

شماره نظام پزشکی: ۹۶۲۳۴

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

محل فعالیت: یزد

***********

 

دکتر عباسعلی قانع عزآبادی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

نظام پزشکی:۵۳۷۶۷

محل فعالیت: یزد

 

***********

دکتر محمد داود قانع عزآبادی

شماره نظام پزشکی: ۱۴۱۲۷۱

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی چاقی و متابولیک

متخصص جراحی عمومی

محل فعالیت: یزد

***********

دکتر محمد حسین قانع عزآبادی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

نظام پزشکی:

محل فعالیت: یزد

***********

دکتر سید محمود رکن الدینی عزآبادی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی : ۳۰۹۱۲

محل فعالیت: یزد

***********

دکتر سجاد قانع عزآبادی

شماره نظام پزشکی: ۱۹۱۲۴۵

دکترای حرفه ای پزشکی

محل فعالیت: یزد

***********

 

دکتر امید قانع عزآبادی

دکترای حرفه ای پزشکی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : ۱۷۵۰۹۷

محل فعالیت: شهریار

***********

دکتر علی راعی عزآبادی

دکترای حرفه ای پزشکی (طب اورژانس)

شماره نظام : ۱۲۸۱۴۵

محل فعالیت:یزد

***********

دکتر سیدشهاب الدین عزیزالدینی عزآبادی

فوق تخصص قلب و عروق

شماره نظام پزشکی : ۱۱۳۰۰۹

محل فعالیت: یزد

***********

دکتر سیدعلیرضا نظام الحسینی عزآبادی

عنوان تخصص: دکترای حرفه ای پزشکی

شماره نظام : ۴۶۰۵۰

محل فعالیت: یزد

***********

دکتر امیر محمد راعی عزآبادی

شماره نظام پزشکی: ۱۸۵۴۰۰

دکترای حرفه ای پزشکی

محل فعالیت: یزد

***********

 

دکتر سیدمهدی نظام الحسینی عزابادی

شماره نظام پزشکی: ۷۳۸۵۱

دکترای حرفه‌ای پزشکی

محل فعالیت: تهران

***********

 

دکتر محمدحسین بهزاد مقدم

متخصص کودکان و نوزادان

شماره نظام پزشکی۲۸۷۷۹

محل فعالیت: تهران

***********

دکتر مژگان بهزاد مقدم

 دکتری عمومی پزشکی

شماره نظام پزشکی۴۶۸۷۶

محل فعالیت: یزد

***********

دکتر محمدرضا بشارتی

شماره نظام پزشکی: ۲۲۷۱۴

فلوشیپ جراحی پلاستیک چشم و انحراف چشم

متخصص چشم پزشکی

محل فعالیت: یزد

***********

محل فعالیت: دکتر محمدمهدی رشیدی عزآبادی

پزشک عمومی

شماره نظام : ۱۱۰۲۷۲

محل فعالیت:یزد

***********

 

دکتر علی رهاوی عزآبادی

شماره نظام پزشکی: ۱۵۸۸۲۶

دکترای حرفه ای پزشکی

محل فعالیت:یزد

***********

 

دکتر فاطمه نظام الحسینی عزآبادی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : ۸۹۹۳۳

محل فعالیت: تهران

***********

 

دکتر فاطمه السادات شمس الدینی عزآبادی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

شماره نظام پزشکی : ۱۷۸۶۴۳

محل فعالیت:یزد

***********

 

دکتر سیدحمیدرضا نظام الحسینی عزآبادی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : ۱۰۰۶۴۷

محل فعالیت: تهران

***********

دکتر مهدی ابهجی عزآبادی

شماره نظام پزشکی: ۲۱۳۴۶

پزشک عمومی

محل فعالیت:یزد

***********

دکتر امیر انصاری عزآبادی

متخصص داخلی

محل فعالیت : نیویورک آمریکا

***********

دکترفرامرز رهاوی عزآبادی

پزشک عمومی (طب اورژانس)

محل فعالیت : آلمان

***********

دکتر فاطمه قانع عزابادی
دکترای حرفه ای دندانپزشکی
شماره نظام پزشکی :۱۹۸۴۸۵
محل فعالیت : یزد

***********

دکتر سعید بشارتی

متخصص ارتوپدی

کد نظام پزشکی :۱۶۳۶۸۴

محل فعالیت : یزد

***********

دکتر سید هادی حسینی پور عزابادی

متخصص مغز و اعصاب

کد نظام پزشکی:۱۳۶۲۱۸

محل فعالیت : میبد یزد

***********

دکتر المیرا ابهجی عزآبادی

دکتری پزشک حرفه ای

شماره نظام پزشکی ۲۰۷۲۷۷

محل فعالیت : یزد

***********

دکتر سحر قانع عزآبادی

تخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت

کد نظام پزشکی:۱۲۵۵۵۳

محل فعالیت : یزد

***********

دکتر مهدی قانع عزآبادی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

شماره نظام پزشکی: ۱۹۴۵۴۷

محل فعالیت : یزد

***********

دکتر محمدرضا راعی عزآبادی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: ۱۴۹۸۶۷
محل فعالیت : شهریار

***********

دکتر سیده شهرزاد عزیزالدینی عزآبادی

متخصص رادیو لوژی، فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی

محل فعالیت : آمریکا

این لیست تکمیل می شود …. رستاق نیوز آماده است اسامی پزشکانی که احیانا از قلم افتاده اند را درج نماید

  • نویسنده : محمد رضا قانع عزابادی
  • منبع خبر : رستاق نیوز