ایرج حسینی صدر آبادی متولد ۱۳۴۶ در صدرآباد رستاق تحصیلات ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه را دراین روستا به پایان رساند . درادامه به تحصیلات عالیه پرداخت  که برخی از سوابق تحصیلی و اجرایی وی به شرح ذیل می باشد: –          دکترای حقوق عمومی و استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آموزشی و پژوهشی حقوق […]

ایرج حسینی صدر آبادی متولد ۱۳۴۶ در صدرآباد رستاق تحصیلات ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه را دراین روستا به پایان رساند .

درادامه به تحصیلات عالیه پرداخت  که برخی از سوابق تحصیلی و اجرایی وی به شرح ذیل می باشد:

–          دکترای حقوق عمومی و استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آموزشی و پژوهشی حقوق – دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

سوابق تحصیلی

دکتری حقوق عمومی – حقوق اداری و اقتصادی – دانشگاه اکس مارسی فرانسه – ۱۳۹۲

موضوع رساله دکتری : بررسی تاثیرات مدل فرانسوی (دادرسی اداری) نظارت قضایی بر اعمال اداری

– برگزیده شده از طرف هیات ژوری بعنوان تز دکتری برتر دانشگاه اکس مارسی و معرفی جهـت دریافـت جـایزه ، پیشـنهاد چـاپ و انتشار رساله دکتری در فرانسه

– کارشناسی ارشد حقوق عمومی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران – ۱۳۷۶

– موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران

 –  گذراندن دروس دوره فوق لیسانس حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه گرونوبل فرانسه، ۲۰۰۶ –۲۰۰۵

–  کارشناسی علوم قضایی – دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری تهران – ۱۳۶۹

–  دیپلمه از آکادمی بین المللی حقوق اساسی AIDC – تونس

–  دوره آموزشی نقش حقوق عمومی اقتصادی در تحولات نوین اقتصادی

سوابق اجرایی و مدیریتی

–          قائم مقام معاون امور مجلس رییس جمهور، از ۱۳۹۵ تاکنون

–           عضو شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور-سازمان اداری و استخدامی کشور از ۱۳۹۶ تا کنون

–           مشاور و مدیرکل اداره کل حوزه معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، ۱۳۹۵

–           معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی – وزارت دادگستری از ۱۳۹۴تا ۱۳۹۵

–           مشاور امور حقوقی و مجلس قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها از ۱۳۹۴تا ۱۳۹۵

–           مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهادکشاورزی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

–           عضو شورای عالی اصلاحات ارضی – سازمان امور اراضی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

–          سرپرست دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران، از ۱۳۷۸ تا۱۳۷۹

–           مدیر گروه حقوق، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، از ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸

–           مدیر کل سازمان کل بازرسی استان های خوزستان و بوشهر از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

–           مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸

–           قائم مقام مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶

–          معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵

–           مدیر کل آموزش سازمان بازرسی کل کشور از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱

–           سرپرست اداره کل پژوهش سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۱

–           عضو کمیسیون مستندسازی اموال غیر منقول معاونت حقوقی ریاست جمهوری از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

–           نائب رئیس، دبیر و عضو ستاد مرکزی مستندسازی اموال غیر منقول وزارت جهادکشاورزی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

–          عضو اصلی و رئیس هیات تجدیدنظر دوم رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهادکشاورزی از ۱۳۹۳

–          جانشین و مشاور عالی رییس سازمان جهاد سازندگی استان سمنان، ۱۳۷۴

–           رییس شعبه تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸

–           رییس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان ادارات کل تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت استان خوزستان

–           رییس شعبه بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸

–           عضو هیأت مرکزی عفو و بخشودگی سازمان تعزیرات حکومتی از ۱۳۹۴

–           عضو کمیته مدیریت عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از ۱۳۹۴

–           عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان تعزیرات حکومتی از ۱۳۹۴

–           عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان تعزیرات حکومتی از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

–           رئیس کمیته حقوقی شورای برنامه راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی از ۱۳۹۴تا ۱۳۹۵

–          معاون دفتر حقوقی و قضایی پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی قرارگاه نجف از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸

–           مسئول دفتر حقوقی و قضایی پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی قرارگاه نجف از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰

–           نماینده حقوقی قرارگاه نجف پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی در دادگستری های کرمانشاه و ایلام از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰

–            مشاور حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای غرب وابسته به وزارت نیرو از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱

–            مشاور و رییس اداره حقوقی ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده غرب کشور از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴

–            عضو کارگروه ارتقای سلامت اداری وزارت جهاد کشاورزی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

–            عضو شورای تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

–            نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه پیشگیری از جرم در قوه قضاییه ۱۳۹۴

–           عضو انجمن دیپلمه های آکادمی بین المللی حقوق اساسی AAAIDC – تونس

–            نماینده و عضو دبیرخانه دائمـی انجمـن دیپلمـه هـای آکـادمی بـین المللـی حقـوق اساسـی AAAIDC – تـونس

–          عضو انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی شهر گرونوبل فرانسه

–            عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی منطقه فرانسه

–           عضو شورای مرکزی و دبیر فرهنگی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا- دوره چهلم

–           مشارکت در برگزاری چهلمین سال تشکیل اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا، تهران، ۱۳۸۸

–           مشارکت در تشکیل انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی در کشورهای هلند، آلمان، سوئد و بلژیک

–           مسئول برگزاری نشست علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در فرانسـه بـا همکـاری رایـزن علمـی سفارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهر پوآتیه، نوامبر ۲۰۰۵

–           مشارکت در برگزاری نشست علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در فرانسه با همکاری رایزن علمـی سفارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهر نیس، ۲۰۰۶

–            نماینده اعزامی به کی یف اکراین از طرف نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانـی در اروپـا و اتحادیـه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی اروپا به منظور بررسی مشکلات دانشجویان ایرانی و تهیه گزارش در این زمینه

سوابق آموزشی و پژوهشی

–          استاد مدعو و تدریس در مقطع دکتری حقوق عمومی پردیس البرز دانشگاه تهران

–           استاد مدعو دانشگاه علوم قضایی قوه قضائیه

–           استاد مدعو دانشگاه الزهرا؛

–           استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس

–           استاد مدعو و تدریس در مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای یزد و میبد

–           عضو هیات علمی پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱

–           عضو هیات علمی پاره وقت مرکز آموزش مدیریت دولتی استان خوزستان از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹

–          عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹

–            مربی پرورشی دبستان حبیب ابن مظاهر جماران ۱۳۶۶-۱۳۶۷

–           نماینده گروه آموزشی حقوق در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران

–          عضوکمیته نظارت بر نشریات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸

–          عضو هیات مؤسس مؤسسه علمی دانش پژوهان ایرانی حقوق در فرانسه (ASJI)

–          عضو مؤسسه علمی دانش پژوهان ایرانی حقوق در فرانسه (ASJI)

–           عضو کمیته علمی” نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه”، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۶

–           توسعه رشته های جدید در مقطع فوق لیسانس و دکتری به منظور تامین نیازهای علمی و پژوهشی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مشارکت دانشگاه گرونوبل فرانسه

–           تهیه آر اف بی (RFP)طرح پژوهشی تحولات حقوق عمومی اقتصادی در حوزه مبـانی حقـوقی تنظـیم گـری و مقـررات گذاری توسط بانک مرکزی- با هدف ارائه الگوی برتر

–           راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی اتقان آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی، دانشگاه آزاد اسلامی

–            تهیه آر اف پی(RFP)مطالعه تطبیقی نظام حقوقی توسعه فناوری اطلاعـات و ارتباطـات(ICT -(مـورد مطالعـه: «ایـران و فرانسه»

–           تهیه آر اف پی (RFP)طرح پژوهشی جنبه های حقوقی و چالشهای مقرراتی دولت الکترونیک در ایران

–          تهیه طرح پژوهشی ایجاد مرکز ملی مطالعات حقوقی بخش کشاورزی ۱۳۹۳

–           تهیه و تدوین (RFP)طرح پژوهشی در زمینه حقوق کشاورزی و اراضی و ارایه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری

–           تهیه طرح تأسیس رشته حقوق پارلمانی در مقطع کارشناسی ارشد

–           همکار علمی طرح پژوهشی آسیب شناسی و ارزیابی نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کـل کشـور – اداره کـل آمـوزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور

–           انجام طرح پژوهشی راجع به تحول در ساختار حقوقی وزارت جهاد کشـاورزی و تهیـه «نظـام نامـه حقـوقی وزارت جهـاد کشاورزی»

–          نماینده طرف ایرانی در کنوانسیون علمی و پژوهشی منعقده بین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و دانشگاه گرونوبل فرانسه

–           همکاری علمی و پژوهشی با کمیته کارآفرینی دانشگاه شهید چمران – ۱۳۷۹

–           شرکت در دوره علمی، آموزشی آکادمی بین المللی حقوق اساسی AIDC ،قانون اساسـی امـروزی ، از هفـتم تـا بیسـت و چهارم ژوییه ۲۰۰۵ – تونس

–           شرکت در همایش علمی – تخصصی “تحولات حقوق عمومی و اقتصادی “- دانشگاه گرونوبل

–           شرکت در نشست عمومی مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیـت معنـوی – WIPO – ژنـو سـوییس – سـالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸

–          شرکت در سمینار علمی : مدیریت سهام توسط موسسات عمومی محلی و شهرداری ها – دانشگاه گرونوبل فرانسه – ۲۸ می ۲۰۱۰

–           شرکت در دوره آشنایی با شیوه انجام پژوهش های تطبیقی در رشته حقوق – دانشگاه گرونوبل فرانسه

–           گذراندن دوره آموزشی آشنایی با نحوه پژوهش های کتابخانه ای در رشته حقوق – دانشگاه گرونوبل فرانسه

–           شرکت در سمینار علمی : نگاهی به جایگاه حقوق عمومی اقتصادی – دانشگاه گرونوبل فرانسه – ۸ فوریه ۲۰۱۳

–           گذراندن دوره آموزشی آشنایی با نحوه استفاده از تکنولوژی هـای نـوین در پـژوهش ویـژه دانشـجویان دکتـری حقـوق – دانشگاه گرونوبل فرانسه

–           شرکت در دوره علمی و آموزشی آشنایی با شیوه های جدید آموزشی ویژه اسـاتید دانشـگاه – دانشـگاه رازی کرمانشـاه – تابستان ۱۳۷۹

–           شرکت در دوره مدیریت استراتژیک – مرکز آموزش سازمان بازرسی کل کشور ، ۱۳۸۱

–           شرکت در دوره مدیریت تحول – مرکز آموزش سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۱

–           بازدید از دفتر اروپایی سازمان ملل متحد و کمیسیونهای مربوطه در ژنو سوییس

–           بازدید از دادگستری و دادگاه اداری شهر گرونوبل فرانسه

–           بازدید از دانشکده های حقوق پاریس نانتر، تولوز، پوآتیه، اکس مارسی، گرونوبـل، روآن و مونـت پولیـه فرانسـه، دانشـکده حقوق ژنو سوییس و دانشکده حقوق دانشگاه تونس