آزمایشی است بزودی این صفحه تکمیل می شود #رستاق شهری که پر از گل رس و درخت‌تاق است زیبنده نامش تا ابد #رستاق است❤️ گروه آنلاین دهستان رستاق را به رستاقی های عزیز پیشنهاد کنید👇👇👇 #دورهمی‌_رستاقی_ها❤️ https://eitaa.com/joinchat/1131086295Cc98271dd49

آزمایشی است

بزودی این صفحه تکمیل می شود

#رستاق شهری که پر از گل رس و درخت‌تاق است

زیبنده نامش تا ابد #رستاق است❤️

گروه آنلاین دهستان رستاق را به رستاقی های عزیز پیشنهاد کنید👇👇👇

#دورهمی‌_رستاقی_ها❤️

https://eitaa.com/joinchat/1131086295Cc98271dd49

  • نویسنده : محمد رضا قانع عزابادی
  • منبع خبر : رستاق نیوز