این مسجد دارای مساحتی حدود۳۷۰ مترمربع می باشد ورودی بنا از سمت شمال و از داخل حسینیه نو ساز باز می شود .بعد از ورودی وارد شبستان زمستانه (گرم خانه) مسجد می شویم ، در دو طرف(غرب وشرق ) این شبستان غرفه هایی قرار گرفته است که روشنایی آن بوسیله یک درب و دو پنجره […]

این مسجد دارای مساحتی حدود۳۷۰ مترمربع می باشد ورودی بنا از سمت شمال و از داخل حسینیه نو ساز باز می شود .بعد از ورودی وارد شبستان زمستانه (گرم خانه) مسجد می شویم ، در دو طرف(غرب وشرق ) این شبستان غرفه هایی قرار گرفته است که روشنایی آن بوسیله یک درب و دو پنجره در ضلع شرقی ویک پنجره در ضلع جنوبی تأمین می شود.

ا ز دیدنیهای این مسجد منبر چوبی قدیمی آن می باشد که در داخل محراب قرار گرفته است. در ضلع غربی این شبستان ، شبستان دیگری قرار دارد که قدیمی تر بوده و سطح آن حدود یک متر پایین تر قرار گرفته است و بوسیله دو در گاه به یکدیگر مرتبط شده اند ،

هم اکنون روشنایی این شبستان نیز بوسیله سه پنجره در ضلع غربی و یک پنجره در ضلع جنوبی تأمین می شود. در ضلع غرب وشرق این شبستان غرفه هایی در دو طبقه قرار گرفته است در یکی از غرفه های پایینی ضلع شرقی راه پله ای جهت رفتن به غرفه های طبقه بالا تعبیه گردیده است .

لازم به ذکر است که این بنا با مصالح خشت و گل بنا گردیده و فاقد مناره ، گنبد ،صحن ، میانسرا و هر نوع عنصر تزئینی می باشد . این بنا متعلق به دوران متأخر اسلامی ( اواخر صفوی تا زندیه) می باشد وبه شماره ۲۹۹۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .