محمد حسین قانعیان درگفتگو با رستاق نیوز افزود: مسیر کنونی این روستاها از میدان همت آباد به علت عرض کم و پرتردد بودن مسیر حادثه خیز است و کار تعریض واصلاح آن آغازشده است . قانعیان بر ضرورت بلوار شدن این مسیرتاکید کرد و افزود: درحال حاضر ۶ متر آسفالت و شانه سازی به این […]

محمد حسین قانعیان درگفتگو با رستاق نیوز افزود: مسیر کنونی این روستاها از میدان همت آباد به علت عرض کم و پرتردد بودن مسیر حادثه خیز است و کار تعریض واصلاح آن آغازشده است .

قانعیان بر ضرورت بلوار شدن این مسیرتاکید کرد و افزود: درحال حاضر ۶ متر آسفالت و شانه سازی به این جاده اضافه خواهد شد که در صورت آزاد سازی زمین های اطراف این مسیر می تواند درآینده به بلوار نیز تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد اعتبار این طرح از محل اعتبارات دو روستای بندرآباد و اسلام آباد تامین شده است و با توجه به جمعیت و حجم ترافیکی دراین محدوده ایمن سازی مسیر یک ضروت است .

گفتنی است روز گذشته بخشدار مرکزی اشکذر از روند اجرای این طرح بازدید کرد.