دکتر احمد آخوندی در جمع خبرنگاران شهرستان در پاسخ به سوال خبرنگار رستاق نیوز درمورد قول وزیر میراث فرهنگی برای مرمت بخشی از قلعه عزاباد گفت : برای اماکنی که وزیر محترم میراث بازدید و قول داده اند اعتبار لازم اختصاص داده شده است و قلعه عزآباد نیز درزمره یکی از این موارد است .

دکتر آخوندی همراهی تشکل مردم نهاد خرد اسفنجرد در حفظ و مرمت بناهای تاریخی را ستود و افزود : حضور تشکل های یزد درحمایت و پشتیبانی ار میراث فرهنگی به عنوان یک الگوی برتر درسطح کشور مورد توجه قرار گرفته است .
وی از مشارکت مردمی در مرمت و بهسازی مسجد تک مناره عزآباد قدردانی کرد وافزود : باید زمینه ای فراهم شود که هرچه زودتر این مسجد مورد استفاده قرارگیرد و اگر از این فضاها بهره برداری نشود دوباره رو به ویرانی می رود .
ایشان درمورد بازنگری در تبت ملی آثار تاریخی عزاباد نیز گفت : از آنجائی که این بازنگری توسط مرکز انجام می شود لازم است مستندات تاریخی این آثار را ارائه کنید تا به تهران ارسال نمائیم .
ضرورت بازنگری در ثبت تاریخی قلعه عزآباد و مسجد جامع ، لزوم تامین اعتبار برای طرح پژوهشی مسجد جامع تک مناره عزآباد ، پیگیری تامین اعتبار برای احداث رمپ دسترسی به مسجد و فضاسازی کوچه ورودی توسط بنیاد مسکن از دیگر مواردی بود که دراین نشست از سوی خبرنگار رستاق نیوز مورد سوال و تاکید قرار گرفت .
گفتنی است دراین نشست فرماندار اشکذر به همراه معاونین عمرانی و سیاسی ،مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی ، رئیس میراث فرهنگی اشکذر وجمعی از اصحاب رسانه حضور داشتند .

  • نویسنده : محمد رضا قانع عزابادی
  • منبع خبر : رستاق نیوز