رستاق نیوز - قهره خانه حاجی آباد از جمله قهوه خانه های پررونق جاده تهران در رستاق بود .

به گزارش رستاق نیوز وبه نقل شفاهی روزگاری نه چتدان دور و تا قبل از احداث جاده به اصلاح سنتو ، مسیر یزد به اردکان از روستای حاجی آباد می گذشت و تقریبا مسافت یزد به اردکان به نیمه  که می رسید روستای حاجی آباد بود با قهوه خانه بین راهی که به مسافران خدمات ارائه می کرد .

روزگاری این قهوه خانه رونقی داشت کم نظیر ، قهوه خانه حاجی آباد یک ایستگاه بین راهی بود ، بسیاری از قرارها در این قهوه خانه گذاشته می شد . رانندگان دیروز با آن اتومبیل هایی قدیم به همراه این قهوه خانه همگی به خاطرات پیوسته اند .