رستاق نیوز - مسئول جهاد کشاورزی رستاق از توزیع سبوس یارانه ای به دامداران رستاق خبرداد وگفت : دامداران برای بهره مندی از خدمات بیمه ای و پلاک کوبی دام سبک وسنگین خود به شرکت خدمات بیمه ای رهروان سبز گستر مراجعه کنند.

مسئول مرکزجهاد کشاورزی رستاق درگفتگو با رستاق نیوز گفت : دامداران برای بهره مندی از خدمات بیمه ای و پلاک کوبی دام سبک وسنگین خود به شرکت خدمات بیمه ای رهروان سبز گستر بادر دست داشتن مدارک کپی کارت ملی وشماره حساب بانک کشاورزی و کدپستی دامداری مراجعه و خدمات بیمه ای شامل ۱–پلاک کوبی۲-صدور بیمه نامه پایه وتکمیلی دریافت نمایند .

کاظم مسروری فر برای سهولت دسترسی دامداران به مسئولان این شرکت شماره تلفن هایی را بدین شرح اعلام کرد:
۱-مدیر عامل مهندس فضایی۰۹۱۳۱۵۷۲۸۴۴
۲-کارگذار اشکذر (دفتر بیمه اشکذر مهندس انتظاری۰۹۱۳۱۵۷۹۰۶۳—۰۳۵۳۲۷۲۷۲۴۰)
۳-متصدی پلاک کوبی مهندس مسعودی ۰۹۱۳۰۱۴۰۸۶۸

وی همچنین از توزیع سبوس یارانه ای باقیمت هر کیلو۱۱۱۵تومان در بین دامداران دام سبک (دارای حواله صادره از مرکز جهاد کشاورزی رستاق با کارتکس وپلاک کوبی وبیمه )بازای هر دام دوکیلو گرم خبرداد و گفت : سبوس یارانه ای دردوعامل توزیع ۱-شرکت خوراک دام آقای غلامرضا مزیدی واقع در همت آباد ۲-شرکت تعاونی دهیاریها واقع در جلال آباد دزک آغاز شد

ایشان افزود :در راستای ساماندهی دام سبک منطقه رستاق ، دامدارانی که فاقد کد شناسایی هستند با در دست داشتن مدارک۱- یک قطعه عکس ۲-کارت ملی جهت تشکیل پرونده به مرکز جهاد کشاورزی واقع در صدرآباد مراجعه نمایند.