رستاق نیوز - چه زیباست سه واژه پر مغز و با مسمای " تمدن ، تدین و تلاش " برتارک رستاق نقش ببندد و در همه مکاتبات ، مراسلات ، مجامع ، مجالس ،  مراسم ، فضاهای حقیقی و مجازی در صدر گفتگو ها باشد تا فرزندان رستاق بدانند " دیارشان با تاسیس شهرکهن اسفنجرد به دست( پادشاه افسانه ای ایران به نام اسفندار یا اسفنجود یا اسکندر) شکل گرفته و درادامه به به بلوک رستاق یزد که از دروازه قرآن تا جهان آباد میبد ادامه داشته است تغییر نام یافته و هم اکنون درتقسیمات سیاسی به یک دهستان محدود گردیده است " ولی به گواهی تاریخ نویسان ، باشتان شناسان و صاحبنظران این خطه  همواره کانون مدنیت ، زراعت ، دین داری و تلاش بوده و می باشد .

رستاق دیار کهن با سابقه ای بس درخشانی است که زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی  آن بر پایه تمدن کهن و باستانی اسفنجرد استوار است هرچند درباره این تمدن عظیم که تاریخ نویسان برای نشان دادن بزرگی آن از واژه فرسنگ ها برای پهنای آن استفاده کرده اند اطلاعات زیادی در دست نیست ولی همین اندک که به جای مانده است نشان از مدنیّت و معنویت مردم این دیار است .

پس از زوال اسفنجرد که قطعا قبل از سال ۶۰۰ هجری قمری به وقوع پیوسته است به تدریج نام رستاق در تواریخ یزد به چشم می خورد و تاریخ نویسان از رستاق به عنوان یکی از چهار کانون عمده زراعت و مدنیّت در یزد نام برده اند.

تنها ” جامع الخیرات ” متن وقف نامه سید رکن الدین برای این مدعا کافی است چرا که از تمدن ، تدّین و تلاش مردم  و نگاه ریز بینانه واقفان به مسائل مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، بهداشتی ، مذهبی ، بشردوستانه و حتی حمایت از حیوانات حکایت دارد.

جلوه های تلاش ساکنان رستاق در رام کردن کویر سخت و خشن  هنوز در جای جای این پهنه تاریخی هویداست ، حفر قنات های طویل ، دست و پنجه نرم کردن با ریک های روان و طوفان های شن ، احداث قلاع مستحکم ، مساجد ، آب انبارها ، آسیاب ، ایجاد باغات و بساطین نشانه عزم آهنین و تلاش بی بدیل مردمان رستاق است .

امروزه رستاق به علت  قرارگرفتن در کنار شاهراه شمال به جنوب کشور از یکسو ، مجاورت با راه آهن سراسری ، همسایگی با شهرهای میبد و اشکذر و نزدیکی به مرکز استان ازموقعیت جغرافیائی استراتژیک و ارزشمندی برخورداراست .

عبور شبکه های سراسری انرژی همچون خط سراسری انتقال آب ، گاز رسانی ، شبکه فشار قوی و… موجب بهره مندی مردم و استقبال صاحبان صنایع برای سرمایه گذاری دراین خطه شده است .

وجود نیروی انسانی متعهد ، متخصص و کارآمد در همه بخش های مدیریتی ، صنعتی ، اجرائی ، فرهنگی و…رستاق را به موطن نیروی مورد اعتماد در استان وکشور مبدل ساخته است و این برند نیز ناشی است مدنیت ، دینداری و سخت کوشی رستاقی هاست .

توسعه کشت مکانیزه و گلخانه ای دررستاق نیز که جایگزین کشاورزی سنتی شده است خود نمادی از تلاش کشاورزان رستاقی برای تولید و عرضه صادراتی این محصول به سایر کشورهای دنیا ازجمله آسیای میانه است .

پس چه زیباست سه واژه پر مغز و با مسمای ” تمدن ، تدین و تلاش ” برتارک رستاق نقش ببندد و در همه مکاتبات ، مراسلات ، مجامع ، مجالس ،  مراسم ، فضاهای حقیقی و مجازی در صدر گفتگو ها باشد تا فرزندان رستاق بدانند ” دیارشان با تاسیس شهرکهن اسفنجرد به دست( پادشاه افسانه ای ایران به نام اسفندار یا اسفنجود یا اسکندر) شکل گرفته و درادامه به به بلوک رستاق یزد که از دروازه قرآن تا جهان آباد میبد ادامه داشته است تغییر نام یافته و هم اکنون درتقسیمات سیاسی به یک دهستان محدود گردیده است ” ولی به گواهی تاریخ نویسان ، باستان شناسان و صاحبنظران،  این خطه  همواره کانون مدنیت ، زراعت ، دین داری و تلاش بوده و می باشد .

باشد که این حرکت قدمی باشد برای انتقال این ارزش ها به فرزندان و نسل های آینده رستاق . انشاالله

  • نویسنده : محمد رضا قانع عزابادی