وجود  سگ های ولگرد که بیشتر به صورت گله ای در ابراهیم آباد دیده می شوند موجب نگرانی بانوان این روستا شده است شعر زیر درخواست طنز گونه  یکی از بانوان روستا از شورا ودهیاری برای مقاله با این مشکل است گفتنی است این مشکل در اکثر روستاهای رستاق وجود دارد امروز آمده ام محترمانه […]

وجود  سگ های ولگرد که بیشتر به صورت گله ای در ابراهیم آباد دیده می شوند موجب نگرانی بانوان این روستا شده است

شعر زیر درخواست طنز گونه  یکی از بانوان روستا از شورا ودهیاری برای مقاله با این مشکل است

گفتنی است این مشکل در اکثر روستاهای رستاق وجود دارد

امروز آمده ام محترمانه و دست قلم
مخاطبینم هستند اعضای شورای محترم

چندیست که یک گله سگ سرگردان
برای خود در آبادی میدهند جولان

یکی دو تا هم نیستند ،هستند یک گله
همه جا هست پیدایشان سر و کله

اعصاب ندارند بعضی و هستند دندان گیر
با دیدن انسان سریع میشوند درگیر

هستند گله ای سگ وحشتناک و هار
عده ای هستند جوان و سکان دار

دارند عده ی زیادی ایل و تبار
باردار و خال دار و هیکل دار

عده ای هم بچه دار و شب زنده دار
دور همی میگیرند روی صحن مزار

تعدادی با چشمان شکاک و طمعکار
تل انبار شده اند پشت آب انبار

شاید باشد این حرف خنده دار
هستند چندی پیر و خرفت و هار

من دارم فقط با محدوده ی خودمان کار
اما میدانم که حاضرند همه جا یک خروار

طلب داریم از عزیزان دست اندر کار
از برایشان فقط یک تفنگ ضامن دار

مدتی پیش دوستم با چشمان اشکبار
بدنش لرزان بود و حالش زار

چون که مجبور شده بود بکند فرار
از دست سگی وحشی و هیکل دار

چند روز پیش هم شنیدم از همسایه
که آمده بودند او را نیز سایه به سایه

بسیار ترسیده بود و رنگش زرد
پایش گرفته بود از شدت دویدن درد

نمیدانم چرا این موجودات غضبناک
فقط با دیدن بانوان میکنند گرد و خاک

همیشه هستیم ما بانوان شکاک
به درخت کاج و به تل خاک

چون همیشه دارند همنشین خود
حتما یکی دو تا سگ خوفناک

خود من چندین بار شدم زهر ترک
کاش میشد همه شان را بفرستید به درک

داریم عریضه ای خدمت دهیار محترم
که همیشه از ایشان رسیده به ما لطف و کرم

جمع بانوان هستیم همگی خواهان
که جملگیشان را بکنید تیر باران

بکنید تدبیری اساسی برحالشان
که دیگر نباشد از ایشان نام و نشان

هستم از جناب دهیار و شورا شرمنده
که کردم در امورشان دخالت بنده

انشالله که باشید در این امر ورزنده
سایه تان بر سر مردم مستدام و پاینده