رستاق نیوز ـ شهید معظم محمدعلی رنجبردر یک درگیری و ماموریتی ویژه با مقابله با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدربه شهادت رسید.

شهید معظم محمدعلی رنجبر جمال آبادی

شهید معظم در اول شهریور ۱۳۴۰ در خانه عزیزالله و ربابه به دنیا آمد و دوران کودکی را در دامن گرم خانواده طی کرد و در ۷ سالگی قدم به مدرسه ای گذاشت که ۲۰ سال بعد از تولدش به نام خودش مزین گردید.

او تا پایان دوره راهنمایی دانش اندوخت و بعد کار را ادامه داد تا اینکه به خدمت مقدس سربازی فراخوانده شد و با اعزام به خدمت آموزش های لازم را به مدت ۴ ماه در پادگان آموزشی زابل دید و در جرگه ی حافظان مرزداران ژاندارمری در جنوب شرق کشور مشغول خدمت سربازی گردید.

بیش از ۲۰ماه خدمت در یک درگیری و ماموریتی ویژه با مقابله با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر در اثر تیرمستقیم به گلویش دعوت حق را لبیک گفت و در تاریخ ۱۳۶۰/۰۷/۰۹ به درجه رفیع شهادت نائل آمد و بر روی دستان مردم در یزد تشییع و سپس به زادگاهش حجت آبادرستاق سفلی انتقال و در حسینیه به خاکسپردند.

  • نویسنده : حجت امینی