رستاق نیوز - درگذشته نه چندان دور که هنوز انواع کیک ها و شیرینی ها رایج نشده بود "سوروک " به عنوان جزو لاینفک خیرات در ماه رجب به حساب می آمد و هرخانواده سعی داشت در لیله الرقائب برای اموات خود این روغنی را طبخ کند .

ازدیرباز رستاقی ها درماه پرفیض رجب به ویژه پنج شنبه اول آن که به “لیله الرقائب ” مشهور است به زیارت اهل قبور می روند و درکنار آن برای درگذشتگان خویش نیز انواع خوراکی ها و نوشیدنی ها خیرات می کنند.

درگذشته نه چندان دور که هنوز انواع کیک ها و شیرینی ها رایج نشده بود “سوروک ” به عنوان جزو لاینفک خیرات در ماه رجب به حساب می آمد و هرخانواده سعی داشت در لیله الرقائب برای اموات خود این روغنی را طبخ کند .

اعتقاد به پخت “سوروک” اینقدر قوی بود که آنانی که بضاعت مالی نداشتند نیز معتقد بود در لیله الرقائب باید در حد راه انداختن بوی روغن هم که شده “سوروک ” بپزند تا به اصطلاح  ” بوی سوروک ” از خانه اشان متصاعد شود .

برای پخت “سوروک” از آرد گندم ، خمیر می سرشتند تا ساعتی که “ورز ” بیاید آنگاه آن را مشت می دادند تا آماده پخت شود .

رستاقی ها برای پخت این نان از روغن ارده استفاده می کردند در عزآباد ما و تا حدود ۸۰ سال پیش یک واحد عصاری کار تهیه ارده از کنجد را انجام می داده است و زنان خانه دار با دستان خود از ارده روغن می گرفتند .

ارده را در ظرفی سفالی می ریختند و کمی اب اضافه می کردند و ورز می دادند تا روغن ها از ارده استحصال شود و تفاله باقیمانده را به دور می ریختند و یا به خوراک دام می رساندند .

خمیر که آماده می شد بعضا “گُل زردُک ” ، ” تخم کشنیز ” و…نیز بدان می افزودند و آنگاه اجاق ها روشن می شد و وقتی صدای جوشیدن روغن بلند می شد خمیر ها را در قطعات کوچک در ظرف روغن می ریختند تا هردو سوی آن سرخ شده و پخته شود .

“سوروک” ها را از روغن داغ برمی داشتند و در ابکش می گذاشتند تا روغن های اضافی آن خارج شود حالا “سوروک”ها آماده بود آنانی که توانائی داشتند شکر و یا نرمه قندها را پودر می کردند و برروی آن می پاشیدند و در سینی ها ی مسین می چیدند و کار توزیع آغاز می شد .

توزیع نیز مقررات خاص خودش را داشت برای هرخانه به تعداد نفرات “سوروک” چیده می شد اغلب شروع توزیع از خانه های بزرگان یا سادات بود .

یاد آن پنج شنبه های ماه رجب بخیر که بوی عطر “سوروک” در هر کوی وبرزن آبادی به مشام می رسید و دقیقا این بوی افراد را به خانه هایی رهنمون می کرد که درآن “سوروک” پخت می شد .

  • نویسنده : محمدرضا قانع عزآبادی
  • منبع خبر : رستاق نیوز