رستاق نیوز – کاظم مسروری فر گفت : طرح غربالگری کارگران واحدها ی گلخانه ای از بیماری کرونا باهمکاری مشترک مرکزجهاد کشاورزی رستاق ومرکز بهداشت ازتاریخ ۱۰فروردین در رستاق آغاز شد.

مسروری فر افزود: ۴۷۰ هکتار از اراضی رستاق در قالب ۱ هزار و ۱۶۰ واحد به کشت گلخانه ای اختصاص دارد که برآورد می شود حدود ۳هزار کارگر دراین واحدها مشغول به کار باشند .

وی خاطرنشان کرد تمامی این کارگران بایستی در طرح غربالگری بیماری کویید۱۹مورد پایش قرارگیرند و اجرای دقیق آن به همکاری کارفرمایان به ویژه گلخانه داران بستگی دارد .

ایشان با اشاره به اینکه خرید محصولات گلخانه ای به دریافت کارت سلامت کارگران آن واحد وابسته است گفت : در صورتی که مالکین گلخانه ای با شرکت نکردن دراین طرح برای کارگران خود کارت سلامت نگیرد ،  مراکز جمع آوری وبسته بندی محصولات گلخانه ای از تحویل گرفت محصولات آنها خوداری خواهند کرد.

مسروری فر ادامه داد : برای گلخانه دارانی که کارگران خود را دراین طرح شرکت ندهند محدودیت های دیگری نیز درنظرگرفته شده است که از جمله آنها عدم صدور کارت تردد و معرفی  آنان به مراجع قضائی است .

این مسئول یادآورشد مرحله اول اجرای این طرح هم اکنون در روستاهای اسلام آباد ، بندرآباد و همت آباد درحال اجرااست .