رستاق نیوز : در راستای برنامه های محله اسلامی در اولویت اول پیرامون اتباع، جلسه ای با حضور گلخانه داران روستای ابراهیم آبادرستاق در محل پایگاه بسیج روستا برگزار گردید.

این جلسه که با حضور جناب سرهنگ خانی جانشین انتظامی شهرستان اشکذر و همچنین فرمانده پاسگاه رستاق برگزار گردید در خصوص انتظارات و مشکلات اتباع به بحث و گفتگو پرداخته شد.  در پایان نیز انتظارات شورای اسلامی روستا و پایگاه مقاومت بسیج در خصوص شناسایی و راهکارهای اساسی پیرامون کنترل و بکارگیری اتباع بحث و تبادل نظر شد.