رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست جناب آقای دکتر ضرغامی وزیرمحترم میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی به عزآباد رستاق دیار تمدن ، تدین وتلاش خوش آمدید. مقدم شما وهیات همراه را دراین کهن بوم تاریخی ارج می نهیم . سرسبزترین بهار تقدیم شما آوای […]

 

رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
جناب آقای دکتر ضرغامی
وزیرمحترم میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی
به عزآباد رستاق دیار تمدن ، تدین وتلاش خوش آمدید.
مقدم شما وهیات همراه را دراین کهن بوم تاریخی ارج می نهیم .
سرسبزترین بهار تقدیم شما
آوای خوش هزارتقدیم شما
گویند لحظه ای است روییدن عشق
آن لحظه هزار با تقدیم شما