رستاق نیوز به یمن همراهی و تلاش شما بزرگواران برای تشکیل اجتماع ۱۰ هزار نفری رستاقی ها در فضای مجازی درنظردارد :   بنر معرفی مشاغل ، صنایع و حرف را در گروه رستاق نیوز به صورت رایگان تبلیغ نماید . تبلیغات روزانه برای سه مورد از مشاغل انجام می شود به علت محدودیت روزانه […]

رستاق نیوز به یمن همراهی و تلاش شما بزرگواران برای تشکیل اجتماع ۱۰ هزار نفری رستاقی ها در فضای مجازی درنظردارد :

 

بنر معرفی مشاغل ، صنایع و حرف را در گروه رستاق نیوز به صورت رایگان تبلیغ نماید .

تبلیغات روزانه برای سه مورد از مشاغل انجام می شود

به علت محدودیت روزانه (هرروز ۳ تبلیغ ) اولویت با کسانی است که بنر خود را زودتر ارسال کنند .