رستاق نیوز : مجوز موسسه فرهنگی ، اجتماعی خرد اسفنجرد برای 4 سال دیگر تمدید شد .

دراین پروانه فعالیت که به امضای روح الله ردائی  فرماندار شهرستان اشکذر رسیده است چنین آمده است : دراجرای تصویب نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵ ه مورخ ۶/۶/۱۳۹۵ هیات وزیران و به موجب موافقت شورای شهرستانی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهادپروانه فعالیت موسسه “خرد اسفنجرد “به شماره ثبت ۱۰۴ با موضوع “فرهنگی و اجتماعی” برای مدت ۴ سال تمدید می گردد.تشکل اجازه دارد با رعایت قوانین درچارچوب اساسنامه مصوب فعالیت نمایند .

تشکل های مردم نهاد دارای این پروانه بموجب ماده (۱) تصویب نامه مذکور از مصادیق ” تشکل های غیردولتی ” موضوع بند “ی” ماده (۱۳۹) قانون مالیت های مستقیم می باشند .

 

  • نویسنده : محمد رضا قانع عزابادی
  • منبع خبر : رستاق نیوز