رستاق نیوز - هادی هادی نسب به ابلاغ پروتکل بهداشتی و اقدامات کنترلی جدید در زمینه مدیریت ایمن دفن اجساد بیماران تایید شده به ویروس کرونا اشاره و گفت: تدفین اموات مبتلا به ویروس کرونا در شهرستان مطابق با پروتکل وزارت بهداشت عملیاتی خواهد شد.

به گزارش رستاق نیوز فرماندار افزود: دفن اموات کرونایی در آرامستان های شهرستان مطابق با نکات تاکید شده در پروتکل وزارت بهداشت و از نظر قانونی بلا مانع است.

هادی هادی نسب اظهار داشت: شیوه ضدعفونی کردن و رعایت حفاظت فردی افراد شرکت کننده در مراسم تدفین از جمله مواردی است که در پروتکل مورد تاکید قرار گرفته که باید با نظارت دقیق کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اجرایی گردد.

وی تاکید کرد: حفر قبور طبق ابلاغ پروتکل بهداشتی و اقدامات کنترلی جدید باید حداقل ۲متر باشد و قبل از قرار دادن میت در داخل قبر باید آهک ریخته شود و بعد از قرار دادن سنگ لحد خاک ریزی ۳۰ سانتیمتری صورت گیرد و هم چنین سیمان و بتن کاری بر روی قبر بعد از تدفین انجام شود.

رئیس قرارگاه مرکزی مبارزه با ویروس کرونا شهرستان گفت: مطابق با مقررات جدید مندرج در آیین نامه آرامستان ها دفن اموات کرونایی در آرامستان های شهرستان از نظر قانونی بلا مانع بوده و مطابق با نکات تاکید شده در پروتکل وزارت بهداشت می تواند اجرایی گردد.