رستاق نیوز _ آموزش وپرورش به سبک جدید از ابتدای دهه اول سال 1300 هجری شمس در رستاق شکل گرفت بنا به نقل تاریخ شفاهی رستاق دبستان مجانی دولتی صدراباد یزد در زمانی که مرحوم سید محمد فانی به عنوان اولین نماینده فرهنگ رستاق و مدیر این مدرسه منصوب شد در صدرآباد رستاق کلید خورد بعدها این مدرسه به شرف آباد آمد و به دبستان معزی تغییر نام داد .

اما یک نقل نیز از فعالیت همین دبستان در روستای همت آباد حکایت دارد که قبل و یا بعد از صدرآباد بودنش درابهام است در تنها عکس موجود در آلبوم خانوادگی خانواده فانیان تابلو مدرسه که توسط

یک دانش آموز بر فراز دست ها بلند شده سال تابلو ۱۳۰۵ یا ۱۳۰۷ قابل تشخیص نیست هرچند هنوز تعدادی از دانش آموزانی که از عزآباد به مدرسه همت آباد می رفتند هنوز درقید حیاتند ولی حافظه آنان یارای مشخص کردن دقیق سال را ندارد .

دانش آموزان تا ابتدای دهه ۱۳۵۰بعد از گذراندن سیکل اول بایستی برای ادامه تحصیل بعضا به یزد یا به مجومرد بروند از این زمان به همت مرحوم حاج سید محمد رضا رکن الدینی مدرسه راهنمائی در عزاباد احداث و دختران و پسران رستاقی برای ادامه تحصیل به این مدرسه می آمدند و متعاقب آن نیز دبیرستان سرگرد رئیسی در صدرآباد تاسیس شد تا چرخه ادامه تحصیل حداقل برای پسران تکمیل شود.

دبیرستان سرگرد ابتدا با یک کلاس در دبستان قانی صدرآباد تشکیل شد و برای مدتی به یک خانه در مهدی آباد رفت تا اینکه خانواده روانشاد سرگرد رستم رئیسی ساختمان فعلی را احداث و مدرسه با نام این عزیز از دست رفته رسمیت یافت .

به نقل شفاهی سرگرد رئیسی از امرای ارتش بود که دریک حادثه و برای کمک به نجات دو غریق جان خود را از دست داد ولی اموالش باقیات الصالحاتی شد که اثر ات وجودیش را حداقل یکایک ما دانش آموختگان این مدرسه با تمام وجود درک می کنیم .

اکر این مدرسه و مدرسه راهنمائی رکن الدینی نبود بسیاری ازمتولدین دهه ۴۰ و ۵۰ قطعا امکان ادامه تحصیل نداشتند و استطاعت نداشتند که به یزد بروند .

اینک جمعی از دانش آموختگان این دبیرستان با ایجاد کانالی در تلگرام ، خاطرات آن روز ها را مرور می کنند و بحمد الله به مرور جمع این عزیزان از جای جای کره خاکی جمع شده است و امید می رود در حاشیه این دورهمی به بهره مندی از نظرات و توانمندی های نخبگان نیز بیانجامد انشاءالله . امید است با اطلاع رسانی مناسب زمینه حضور سایر دانش آموزان نیز دراین گروه فراهم شود .

لینک دعوت گروه دورهمی دبیرستان سرگرد رستم رئیسی در تلگرام

https://t.me/+1cYpz-V_CEthODRk