رستاق نیوز - به نانوایان تذکر دهید بیشتر دقت کنند .

امشب اومدم نانوایی ….آباد نون بگیرم دیدم یکی دو نفر پول دستشون است و به شاطر دادند یکی از اونها بچه افغانی بود چون خودم ازش سوال کردم پسر چه کسی هستی ؟گفت : پسر فلانی

از طرف دیگه پاهایش را بالای پیشخوان نانوایی می گذاشت . با دستی که پول در دست داشت با میله های پیشخوان بازی می کرد .

شاطر نیز با همون دستی که پول گرفت نان تحویل می داد.

به هر حالا  هر طور صلاح دانید تذکر دهید .باتشکر

  • منبع خبر : پیام مردمی