رستاق نیوز – معاون فرماندار و بخشدار مرکزی از نانواهائی های رستاق بازدید کردند .

بخشدار مرکزی شهرستان اشکذر درجریان بازدید از یک واحد نانوائی در اسلام آبادرستاق به خبرنگار رستاق نیوز گفت : با هدف مقابله و پیشگیری از کورنا آموزش های لازم به نانوایان به طور مستمر ارائه می شود .

“محمد حسین قانعیان ” افزود : علاوه بر آموزش هایی که به صورت معمول به نانوایان ارائه می شد در روزهای اخیر نیز به علت پیشگیری و مقابله با کرونا ، توصیه ها و نکات بهداشتی و پیشگیری  به شیوه های مختلف  برای نانوایان آموزش داده شده است .

قانعیان گفت : رعایت این نکات در بازدید از نانوائی ها مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد .

وی از اهالی رستاق خواست به منظور پیشگیری و مقابله با کورنا ضمن رعایت نکات بهداشتی به توصیه های بهداشتی و پیشگیرانه که از سوی رسانه های ارتباط جمعی ارائه می شود عمل نموده و برای خرید نان از دستگاه کارت خوان استفاده کنند.