وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی درحاشیه بازدید از مسجد جامع عزآباد از کارگاه بافندگی بانوی کارآفرین رستاقی از روستای شمسی بازدید کرد و از تلاش آنان تقدیر نمود

وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی درحاشیه بازدید از مسجد جامع عزآباد از کارگاه بافندگی بانوی کارآفرین رستاقی از روستای شمسی بازدید کرد و از تلاش آنان تقدیر نمود