رستاق نیوز :  مهندسین اداره کل ورزش و جوانان استان یزد از مجموعه ورزشی شهدای شرف آباد بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اشکذر ، در روز یکشنبه سیزدهم آذرماه مهندسین ناظر اداره کل ورزش و جوانان استان یزد طی بازدیدی که از مجموعه ورزشی شهدای شرف آباد انجام دادند؛ در خصوص رفع نواقص سالن با پیمانکار هماهنگی لازم انجام شد.