رستاق نیوز - هادی هادی نسب فرماندار شهرستان اشکذر از پست غربالگری و کنترل ورود وخروج منطقه رستاق بازدید کرد.