رستاق نیوز - یکی از عوامل طبیعی که همواره منطقه رستاق را مورد تاخت و تاز خود قرارداده است بادهای موسوم به اسفندی است. به جرات می توان ادعا کرد که مردمان رستاق درعرصه حوادث طبیعی  بیشترین آسیب را از طوفان های شن متحمل شده اند

 

تاریخ نویسان زوال اسفنجرد مهمترین تمدن رستاق را به دو علل خشکی قنات و هجوم شن های روان ذکرکرده اند . علاوه براین ، بسیاری از آبادی های کهن این منطقه مثل چهارده باستانی درنزدیکی شمسی وبه دنبال آن مزرعه خان در جنوب غرب صدرآباد متاثر از وزش توفان های شن رو به نابودی گذارده اند .

در عصر حاضر نیز جعفر آباد در مجاورت مجومرد و همسایگی حجت آباد فعلی ، عصرآباد  ، حاجی اباد و علی اباد نیز درپی هجوم شن های روان خالی از سکنه شد .

روستای ما عزآباد نیز از وزش این توفان ها آسیب فراوان دیده است چند محله از بزرگترین محلات عزآباد مثل محله وردعلی ، محله توده ، محله کوچه تاریک و بخشی از محله تغاره بند هم اکنون در زیر خروارها خاک مدفون است .

شاید خانه پدری حقیر آخرین خانه ای است که در مقابل شن های روان مقاومت کرده است به نحوی که پشت بام این خانه با تل های ریک برابر شده است .

علاوه بر منازل ، مزارع و باغات نیز از این بلیه درامان نبودند بخش وسیعی از باغات شمال غربی و غرب عزآباد نیز در شن های روان مدفون شده است که هم اکنون بقایای آن به وضوح قابل مشاهده است .

محمد مفید مستوفی بافقی صاحب جامع مفیدی درعصر صفوی از مشاهده شهر اسفنجرد که خرابه های آن در ریگ مدفون شده خبرداده است .

بسیاری از اماکن مذهبی رستاق نیز از این تندبادها سیلی خورده اند شبستان مسجد جامع عزآباد که از آثار عهد صفوی است تا چند سال پیش از شن های روان پر بود .

حسینیه توده عزآباد نیز که در میان محل توده واقع شده به نقل تاریخ شفاهی به علت هجوم همین ریگ ها چندین نوبت بازسازی شده است یکی از پیرمردهای که قریب یک قرن از عمر ش می گذرد گفت : حسینیه از ریک پرشد و تا حد ارتفاع کلک میان حسینیه رسید و مردم مجبور شدند یک کلک دیگر برروی کلک قدیمی بسازند .عاقبت این حسینیه نیز کاملا از ریگ پرشد .

به نقل شفاهی در محله توده عزآباد و درمجاورت حسینیه توده که چند بنای تاریخی از دوره زندیه نیز به چشم می خورد خانه ای بوده موسوم به “خانه نقاشی” که اتاق های آن آئینه کاری و منقش بوده است .

تندبادها  حتی بر فرایض دینی مردم نیز تاثیر گذار بود به نقل شفاهی ” زمانی قریب یک قرن پیش ودر ماه مبارک رمضان و در ساعات پایانی روز طوفان سیاهی در رستاق شکل می گیرد و ساعاتی ادامه می یابد براثر توفان هوا تاریک و سیاهی حاکم می گردد مردم روزه دار در مسجد سرحوض عزاباد درزمان تقریبی محاسبه شده فریضه مغرب و عشا اقامه و روزه خود را افطار می کنند .راوی این خاطره می گفت وقتی از مسجد خارج شدیم آفتاب بر لب دیوار قلعه خود نمائی می کرد . ادامه دارد ….

  • نویسنده : محمد رضا قانع عزآبادی
  • منبع خبر : رستاق نیوز